Công thức tính toán

Tiền điện hàng tháng

Khu vực


Miền nam

Miền trung

Miền bắc

Loại mái


Mái tôn / Mái ngói

Mái bằng

Tỉ lệ dùng điện ban ngày


30% (Thấp)

50% (Vừa)

70% (Cao)