CONTACT WITH MY ANH

0221379 1971 – 0913 054 688
Khangiayhanoi@gmail.com

    ĐỊA CHỈ NHÀ MÁY SẢN XUẤT

  • Khu công nghiệp Tân Quang – Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên
  • Tan Quang Industrial Park – Tan Quang Commune – Van Lam District – Hung Yen Province